سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/17
1:10 صبح

جشنواره نویسی 4

بدست روح اله ریاضی در دسته

زیر تیتر: چرا فیلم کاهانی بهترین فیلمی است که تا به امروز دیده ام؟

فیلم کاهانی داستان دارد.فراز و فرود دارد.اگر رهایش کنی خودش جلو می رود و نیازی ندارد با آبمیوه و ویتامینه و چیپس و پفک تحمل اش کنی.خلاصه اش می شود این که برعکس بسیاری از فیلم های امسال با یک فیلم طرف هستیم.یعنی آنچه که در سینما می توان نشست و نظاره گرش بود.جذب اش شد و با شخصیت هایش همراه شد.

این مطلب تکمیل خواهد شد...