سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/11/4
2:1 عصر

ساده زیستی مهم تر است یا راست گویی؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

امام رضا (ع) ضمن اشاره به وضع یوسف پیامبر(ع) خاطرنشان می سازد که مردم به چگونگی لباس  یوسف نیاز نداشتند، بلکه نیازمند«عدل» او بودند. و بعد افزود:


« و انّما یُحتاج من الامام فی ان اذا قال صدق و اذا وعد انجز و اذا حکم عدل؛ آنچه در امام مورد نیاز است این است که وقتی سخن گفت راست بگوید، و وقتی وعده داد به آن عمل کند، و آن گاه که قضاوت  کرد عدالت ورزد.» (کافی، ج6،ص453)

کامل اش را اینجا بخوانید.