سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/10/26
6:10 عصر

این همه لشکر آمده!

بدست روح اله ریاضی در دسته

وقتی جماعت در صف سینما ایستاده ،سرما در وجودشان رخنه کرده بود و برای پرت کردن حواس شان از سوز نیمه بهمن شعار می دادند :«این همه لشکر آمده» و در ادامه به جای آن کلمه معروف از واژه «اصغر» استفاده می کردند، گمان نمی کردند که در کمتر از یک سال بعد از ان، فیلمی که در جشنواره فجر سال گذشته تمام رقبای نیرومندش مانند مهرجویی و کیمیایی و حاتمی کیا و تبریزی را از حیث جماعت مشتاق با اقتدار شکست داد، بتواند این چنین بر تارک دنیا بدرخشد و جوایز رنگارنگ بین المللی را به دست بیاورد.

موفقیت های پیاپی اصغر فرهادی برای ما ایرانیان که همیشه پز فرهنگ گذشته مان را می دهیم چیزی فراتر از مدال طلای ورزشی و یا موفقیت سیاسی و نظامی است.

حالا که تنگ نظران این خبر مهم را سرتیتر رسانه هایشان نمی کنند، غمی نیست.چه سیاستمدارانی که رفتند و هنوز هم این هنرمندان و اهالی فرهنگ و انسانیت اند که باقی می مانند.به راستی حافظ در زمان کدام شاه زندگی می کرد؟

این دو لینک هم خواندنی است: اینجا و اینجا