سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/4/14
10:42 صبح

راههای کمک نکردن به ا.ن

بدست روح اله ریاضی در دسته

شاید یکی از مهمترین وظایف هر دولتی محافظت از جان و مال و آبروی افراد باشد.وقایع بعد و قبل انتخابات نشان داد که دولت ا.ن کمترین اهتمام به این وظیفه دارد.و متاسفانه باید بگویم که بیشترین هجمه را به همین جان و مال و آبروی افراد داشت و هیچ ابایی هم نداشت.

برای همین سوای مساله تقلب در انتخابات، این دولت از این نظر مردود و هر گونه کمک به آن به نظر نامعقول می آید.اگر به درجه ای از آشنایی با فقه و ...رسیده بودم،می توانستم نظر شرعی هم بدهم.

اگر این دولت بدون مشکل سر کار بیاید ، من یکی به جز بر مبنای ضرورت ،سعی خواهم کرد که قدمی در جهت تقویت آن بر ندارم.

مواردی به ذهنم می رسد که بعدا خواهم گفت.شما هم اگر نظری در اصل موضوع و راههای کمک نکردن به دولت به ذهنتان می رسد.به من هم اطلاع دهید.