سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

90/10/15
10:29 صبح

کلاه گشاد بر سر بنده خدا!

بدست روح اله ریاضی در دسته

پسر دایی ما چند وقتی است کرولا خریده و از ان موقع، چگالی حضورش در برنامه های فامیل به طرز لگاریتمی افزایش پیدا کرده؛ گویا می خواهد ماشین اش را بکند تو چشم همه فامیل.

اما بنده خدا نمی داند چه کلاه گشادی بر سرش رفته.آخه برادر من تو که می خواستی ماشین 13، 14 میلیونی بخری، می رفتی همین 206 و 405 و سمند خودمان را می خریدی.که هم دل بزرگان را خون نمی کردی، هم برای ماشین 14 میلیونی ،45 میلیون پول نمی دادی.

می خواستی سی میلیون پول بی زبان را دور بیاندازی، می رفتی کمک می کردی به فقرا.البته ما که در ایران فقیر نداریم. منظورم همان بدبخت گرسنه های آمریکا و انگلیس و دیگر اجانب است که هر روز اخبار سراسری مان از فقر و فلاکت و بیکاری آنها می گوید.