سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

90/10/12
10:19 صبح

واقعا!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یک سایتی یک یادداشتی تحلیل گونه از یک روزنامه خاص را منعکس کرده.که می توانید اصل لینک خبر را اینجا ببینید.

اما آنچه برایم جالب بود ، نظر یکی از خوانندگان بی نام زیر این مطلب است که اگر چه خیلی مطلق است و نمی توان کاملا آن را پذیرفت، ولی نگاه جالب و متفاوتی نسبت به این جور یادداشت های به سان طبیب مهربان تر از مادر ولی در عمق کینه جویانه داشته است.این نظر دهنده بی نام نوشته:

«واقعا این تحلیلهای اصولگرایان این سوال را پیش میآورد که واقعا آدم میتواند پس از سی سال هنوز هیچ تحلیل درستی نداشته باشد؟»