سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/8/29
8:19 صبح

برنده ازلی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

خدا خیر بدهد به اقای سیدرضامیرکریمی! البته نه از آن جهتی که ابراهیم حاتکی کیا به آن اشاره کرد، بلکه به خاطر صحبت هایی که در تلویزیون کرد و گفت که رسانه شعور مردم را نادیده می گیرد.

نمونه اش در مورد به اصطاح خودشان «حمله گازانبری آمریکا» که از دیپلماسی فعال صحبت می کردند و خبرنگاران خارج رفته شان را مدام دنبال این و ان مسئول می فرستادند.

هم قطعنامه آژانس تصویب شد و هم بیانیه مجمع عمومی اما باز هم می گویند آمریکا ناکام ماند.چرا؟ ... چون نتوانست با اجماع آن دو را تصویب کند. آن هم در سازمان ملل و در جهانی که ادعا داریم همه شیفته ما و انقلاب مان هستند.

آخه شما که در هر حالت برنده ای ، چرا مسابقه می دهی؟ حتی اگه صد به شش ببازی! جشن پیروزی می گیری

خبر دیگری هم در مورد انفجار زاغه مهمات! منتشر شده که آقایان ،مشغول آزمایش موشک دوربرد بودند.اگر چه از زاغه مهمات باورپذیر تر است ولی بیشتر به یک سناریو جایگزین شبیه است. سناریویی که توسط خودشان منتشر شده و شایع شدن آن بیشتر به نفع آنها است تا ضررشان و همین موجب شک به آن می شود.