سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/8/2
11:55 صبح

دین فروشی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

ماجرای دیه 120 میلیون تومانی، با 90 میلیون تمام شد و این بار هم به مانند بسیاری از دفعات گذشته بار این شعار دادن حضرات بر دوش مردم افتاد.اینکه جوالدوز را هر بار به یک بهانه ای و این بار به اسم دین بر بدن نحیف مردم وارد کنیم و به طور میانگین 200 هزار تومان بر بیمه شخص ثالث بیافزاییم ولی یادمان برود که بیشترین آمار تصادفات جاده ای و مرگ و میر و مجروحیت از آن را داریم؛ که مهمترین عامل اش استاندارد نبودن ماشین ها و جاده هایمان است و همان سوزن نحیف را بر خود ننوازیم و تازه خودروسازان مان طلبکار هم باشند که با این قیمت، خودروهای از رده خارج شده شان در بازار بین المللی را به ما ارزان می فروشند و هنوز هم در آزاد راه ها و بزرگراه های بین شهری مان نقاطی وجود دارد که حداکثر سرعت مجاز در آنها 70 کیلومتر است.

اگر با تدبیر می توانستیم آمار تلفات جاده ای مان را کاهش دهیم، پول کمتری بابت بیمه از مردم مطالبه می کردیم و به تکلیف دینی مان هم بایسته تر عمل می شد.اما افسوس و صد افسوس که کوته نظران را با تدبیر الفتی نیست که نیست.