سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/22
11:42 صبح

سهم مردم در قانون اساسی

بدست روح اله ریاضی در دسته

آقای سروش محلاتی سلسله مقالاتی در مورد تفسیر تغییر و تعطیلی برخی اندیشه های شهید بهشتی به خصوص در قانون اساسی نوشته اند که اینجا می توانید بخوانید.

اما سوالی که بعد از خواندن این مقاله ها در ذهن من ایجاد شد این بود که در تغییراتی که در سال 68 در قانون اساسی رخ داد سهم مردم و قدرت شان در برابر سهم حاکمیت و قدرت اش دچار چه تغییراتی شد؟امیدوارم در آینده ای نه چندان دور بتوانم مطلب جامع و کاملی در این باره بنویسم اما به طور خلاصه می توان این تفکر را در بازنگری قانون اساسی به عنوان تفکر قالب و اعمال شده در نظر گرفت که:

«فکر شد که اگر اختیار را به مردم بدهیم، ممکن است موردسوء استفاده قرار بگیرد و بعداً، و اگر این راه باز باشد عده ای مثلاً با صلوات و احساسات و امثال این ها بخواهند، یک کسی را به خبرگان تحمیل کنند و مناسب نباشد، از این جهت صلاح دانستند که «این در» را ببندند تا مشکلی پیش نیاید.»