سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/17
2:21 عصر

شان طبابت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یک مثالی حضرات روحانی عمدتا بر روی منبر بیان می کنند به این تعبیر که همان گونه که انسان وقتی مریض می شود به طبیب مراجعه می کند برای مسائل دینی هم باید به طبیب مخصوص آن که روحانیون و فقها هستند مراجعه شود.حالا در مورد این مثال سخن گفتن را به بعد موکول می کنم و در بست می پذیرم.اما نمی دانم چرا این طبیبان روح در همه حوزه ها وارد شده و حکم صریح می دهند.نمونه اش آیت الله مکارم شیرازی که سخنانی بیان کردند که چند سوال را به ذهن من متبادر کرد:

«خبری را امروز شنیدم که بسیار متاثر شدم و آن اینکه وزیر علوم که بنده از شجاعت و درایت ایشان مطلع هستم، قصد داشتند دو طرح را اجرا کنند، اول اینکه برخی از اساتید دانشگاه های ما - البته اکثر اساتید ما از این جریان به دورند - در کلاس های درس خود اصول دین و مذهب را زیر سوال می برند و با این کار امید را در دل دانشجویان از بین می برند، تصمیم گرفته اند که آن ها را بازنشسته کنند.دومین اقدام ایشان، این است که دختران و پسران را در دانشگاه ها به تدریج و از پایه از هم جدا کنند. در آلمان این کار را انجام دادند تا به بازده علمی بیشتری دست یابند. آن ها به مسایل شریعت و دین کاری ندارند اما ما باید این کار را هم برای دین خود و هم برای پیشرفت علمی بیشتر جوانانمان عملی کنیم. اما متاسفانه برخی مسولین از بالا دستور دادند نباید چنین کاری را انجام دهید. اولا نباید دست به اساتید بزنید و ثانیا مساله جدا سازی یک امر سطحی و غیر حکیمانه است، شنیدن اینگونه مسایل انسان را نا امید می کند.کسی که در درس خود در میان جوانان اسلام را زیر سوال می برد باید برکنار شود چرا که خطری برای جامعه است.»

سوال اول: چقدر سخنان ایشان بر پایه شنیده هاست؟همان روایت معروف که فاصله بین دیدن و شنیدن چهار انگشت است را به خاطر می آورد.ایشان ادعاهای بزرگی کردند که در سخنانشان هیچ استدلال و توجیهی برای آن بیان نفرموده اند.

الف)در دانشگاه های آلمان دختران و پسران را جدا کرده اند تا به بازده علمی بیشتر برسند.می شود بفرمایند چند دانشگاه؟ به چه علت؟ و چرا بقیه کشورها عقلشان به این نرسیده؟و آیا آلمان یعنی همه ی دنیا؟

ب)تنها اساتیدی اخراج می شوند که در کلاس های خود اصول دین و مذهب را زیر سوال می برند.این امار را از کجا آورده اند؟آن اساتیدی که اخراجشان با اعتراض اصول گرایان مجلس هم مواجه شد در این دسته بودند؟

ج)ما باید جداسازی دختران و پسران در دانشگاه ها را برای پیشرفت علمی بیشتر جوانانمان عملی کنیم.این امار پیشرفت علمی از کدام تحقیق و بررسی آمده؟

سوال دوم: حال که ایشان هیچ دلیلی بر گفته هایشان ارائه نکردند چگونه به این راحتی نسخه پیچیدند که باید آن استاد برکنار شود و تفکیک جنسیتی اعمال.

طبابت این گونه چه بر سر آن نمازگزاران و مسلمانان خواهد آورد؟آیا خطر این گونه سخن گفتن ها و نسخه پیچیدن ها کمتر از سخنان استادی در کلاس حداکثر چند ده نفری است؟