سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/3/27
2:50 عصر

وقتی هرکسی نظری دارد

بدست روح اله ریاضی در دسته

یک مطلب خوبی امیر قادری دربازه برنامه نود نوشت که به نظرم می شود در موارد دیگر هم بسطش داد.خلاصه اش هم این است که قرار نیست در هر موردی از مردم نظرخواهی کنیم و یا به تعبیر بهتر مردم در هر موردی لزوما نظر داشته باشند.این یک نوع نخبه ستیزی و تخصص گریزی را در جامعه به همراه خواهد داشت و جز ژست ناقص دموکراتیکی که می گیریم ما را به سر در گمی خواهند رساند.

مثلا هنوز هم ایمیل ها و درخواست عضویت کمپین هایی برایمان فرستاده می شوند که ما را دعوت به دفاع از نام خلیج فارس می کنند.تا آنجا که من فهمیدم نامگذاری یک دریا می تواند حقوقی، جغرافیایی، سیاسی و تاریخی باشد که هیچ کدامشان در حوزه تخصصی من قرار ندارد و هر چه که هست با امضا جمع کردن و کنتور انداختن و کمپین زدن حل نخواهد شد.

نظر مردم محترم هست اما در جای خودش و قرار نیست در دانشگاه و تجربه و ... را ببندیم و در مورد هر چیزی رفراندوم بگذاریم.