سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/3/24
10:56 صبح

جریانی خطرناک تر انحرافی ها

بدست روح اله ریاضی در دسته

با تمام احترامی که برای جریان منتسب به انقلابی و ارزشی و ولایی و... دارم اما انچه چندین سال است مشاهده می کنم و با مطالعه سالهای اول انقلاب به آن دست یافتم این است که این جریان از تمامی جریان هایی که به درست و یا غلط در این سی و دو ساله له نحوی از نظام طرد شدند ،مخرب تر است و اگر روزی نظام و اسلام و کیان ایران به باد فنا برود می شود استدلال کرد که نتیجه حرکت ها ،نگرش ها و باورهای این جریان بوده است.

اگر فرصتی داشتم حتما در مورد این جریان و ویژگی هایش خواهم نوشت.فعلا این جمله و خبر را ببینید.

«همان نیروهای انقلابی که اراده کردند و قدرت حکومتی را از هاشمی رفسنجانی سلب کردند و مساله اصلاح طلبان را برای نظام حل کردند، هم اکنون برای حل مساله جریان انحرافی اراده جدی دارند. با این تفاوت که هاشمی در میان نخبگان و روحانیت و خاتمی در میان روشنفکران و جوانان پایگاه داشتند، اما این جریان به تعداد انگشتان دست هم نیروی وفادار ندارد و به سادگی طومارش پیچیده خواهد شد.»