سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/3/19
8:51 عصر

وقتی همه مفاتیح می شوند!

بدست روح اله ریاضی در دسته

نمی دانم آن روزی که شیخ عباس قمی تصمیم به گردآوری کتاب مفاتیح الجنان گرفت فکرش هم را می کرد که کتاب او روزی در ایران زمین، گوی سبقت را از کتاب خدا نیز بگیرد و نماد دینداری شود.

این روزها بیش از آنکه بحث های اعتقادی و اصول دین، حلال و حرام ، الزامات انسانی و قانونی و ... مطرح باشد، از صدا و سیما و پیامک و دوست و اشنا همه دارند از اعمال فلان شب و بهمان نماز و دعا و ... سخن می گویند و التماس دعایی روانه می کنند.

آن هم دستور العمل هایی که در نهایت می توانند یک مکمل خوب برای انسان دیندار باشند ولی این روزها اهتمام و توصیه به آنها از رعایت حقوق مردم و جلوگیری از رذایل دینی و انسانی چون دروغ و تهمت و غیبت و ... پیش گرفته و اطرافمان پر شده از کسانی که هر کاری می کنند و در نهایت چند نماز مستحبی و چند دور تسبیح استغفار و مسجد جمکران و زیارت و ...