سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/3/2
11:0 صبح

در خط،یا بر خط ولایت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

از وقتی یادم می آید،این حضرات مهمترین ملاکشان برای رای دادن را «در خط ولایت بودن» می دانستند.آنقدر هم این معیار برایشان مهم بودن که به دیگر حسن ها و عیب های طرف کاری نداشتند و در حقیقت آنرا شرط لازم و کافی برای انتخاب شدن در نظر می گرفتند.

سال 76 مالک اشتر علی شان(همان تعبیری که آن موقع به کار می بردند) آقای ناطق بود که بعدها توسط مالک بعدی(احمدی نژاد) به فساد مالی متهم شد و بعد از انتخابات هم به خاطر عدم همراهی با رهبری «خواص بی بصیرت» نام گرفت.

این روزها هم که این ور و ان ور از عدم ولایت پذیری مجموعه دولت می گویند و وقتی می خواهند تخفیف بدهند آن را به وسوسه های آقای میم مربوط می دانند.

یعنی شرط لازم و کافی این حضرات که به خاطر آن دروغ و تهمت و بیسوادی و کارنابلدی و هزار تا عیت دیگر طرف را هم اگر داشت ،بی اثر می کرد،دست آخر محقق نشد.

حالا یا این شرط شان نشدنیه و الکی با شعار و جوگیری می خواهند عملیاتی اش کنند؟

یا تعریفشان از در خط ولایت بودن غلط است؟

یا این مساله آنقدر که اصرار دارند مهم نیست؟

و یا به هر دلیل دیگری ،فقط لطفا و خواهشا و please و به هر زبانی که سرشان می شود دوباره انتخابات بعدی این «در خط ولایت بودن» را علم نکنند.اگر عاقل نیستند حداقل بنا بر ادعایی که دارند سعی کنند مومن باشند و بنا بر روایت امام صادق(ع) از یه سوراخ چندبار گزیده نشوند.