سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/1/29
10:17 صبح

آیا قانون فصل الخطاب است؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

به این جمله توجه کنید:«ازآنجا که درایران تعیین وزیر اطلاعات دولت با نظرمستقیم رهبر این کشور انجام میشود وبرکناری آن نیزبه همین صورت» لینک

این جمله صد البته درست است و باید وزرای دفاع ،امورخارجه و کشور را نیز به این مجموعه اضافه کرد.اما سوالی که برای من وجود دارد این است که آیا این رویه قانونی است؟

من که هر چی گشتم در جایی چنین چیزی درج نشده.نمی دانم چرا هر چیزی که قانونی نیست بهتر در کشور ما اجرا می شه تا چیزی که قانونیه.به خصوص اگر قانون مجلس باشه.