سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/29
8:14 عصر

به جای تبریک سال جدید

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از رفقا جمله زیبایی از گاندی را برایم فرستاده که:«هنوز هم نمی دانم هر سال که می گذرد یک سال به عمرم اضافه می شود یا یک سال از عمرم کم»

واقعیت اش هم این است که عمده لذت تعطیلات برای من سفر رفتن و جدا شدن چند روزه از فضای کسل بار تهران است و چون در هیچ زمانی از سال این فرصت تعطیلی برایمان به وجود نمی آید ،عید نوروز می شود یک ارزوی دست یافتنی.

و الا اصلا با سنت ها و دید و بازدیدها و چشم و هم چشمی ها و حرص و ولع خرید و زورکی لبخند زدن و چه و چه اش حال نمی کنم.

سال نو همه مبارک و امیدوارم حداقل یک وجه جمله گاندی بر ما صدق کند.چون هستند کسانی که نه یک سال بالاتر می روند و نه پایین تر.به تعبیر شاعر:

امسال هم گذشت و اما هنوز هم          مانند سال قبل،خدایا!هنوز هم؟