سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/2/28
1:53 عصر

آقای بهجت دوست داشتنی!

بدست روح اله ریاضی در دسته حرف دل

دقایقی از اذان نگذشته بود که می آمد. عده ای دستانشان را بالا می گرفتند تا شاید با تکان دست جوابی بدهد.

این آخری ها نمی توانست جواب همه را بدهد.سخت تر راه می رفت و بیشتر تکیه اش به عصایش بود.

به نزدیک محراب که می رسید،می ایستاد.سرش را بالاتر می گرفت و همه مسجد را نگاه می کرد.حتی بالکن طبقه دوم را هم بی نصیب نمی گذاشت.

و بعد محراب و اذان و عشق بازی.او می خواند و ما مبهوت چگونه خواندنش می شدیم.می خواند و می خواند و فراموش می کردیم رکعت ها و سجده ها و ذکرهایمان را.به السلام علیکم آخر که می رسید چنان ضجه ای می زد که غم، سراسر وجودمان را می گرفت.تازه به خودمان می آمدیم که تمام شد!

نمازی که همیشه سرسری اش می گرفتم ،چه زیبا شده بود و چه زود می گذشت.

آقای بهجت یکی از دلایل من برای قم رفتن بود.حالا یکی از بهانه هایم رفت و لذت نماز پشت سرش خواندن را با خودش برد.

خیلی حرف ها بود که می خواستم در مورد ایشان و نقشی که ایفا کرد و قدری که ندانسته شد بزنم.

اما الان فقط می شود شعر قیصر امین پور را زمزمه کرد که:«بی تو هر روز ،روز مباداست!»

به امید ظهور آقا امام زمان(عج)

 

عکس های زیر حالت هایی که گفتم را بهتر نشان می دهد:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=880577

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=880505

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8802271225

این هم مطالبی از ایشان در سایتشان:

http://bahjat.org/fa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=37

http://bahjat.org/fa/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=39

http://bahjat.org/fa/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=81&Itemid=59

http://bahjat.org/fa/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=22&Itemid=41