سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/22
8:24 صبح

دینداری نامتوازن!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از مسائلی که من پیشاپیش خطرش را در بین بچه های در ظاهر مذهبی و حزب اللهی گوشزد کردم، این است که این عزیزان آنقدر که بر روی مسائلی چون ولایت و بدحجابی حساسیت دارند، روی مال حرام و لقمه شبهه ناک احساس خطر نمی کنند.

عمدتا در نهادهایی که این دوستان مشغول به کار هستند رویه ای وجود دارد که من از آن تعبیر به «عدد سازی» می کنم.در این رویه به خاطر برخی مسائل که باب توجیه را باز می کند، این دوستان دست به عدد سازی و فاکتور سازی و یا دست بردن در فاکتورها می کنند تا از طریق آن به بودجه بیشتری برسند.البته توجیه شان هم این است که این پول را در جیب شان نمی گذارند و در راه خدمت صرف می کنند، اما در هر صورت هیچ جواز شرعی در این کار ندارند.

نمونه اخیرش را در یکی از مراکزی دیدم که چندی است با آنها همکاری دارم.در روزهایی که آن طرفی ها به خیابان می آیند، این برادران ارزشی کار را رها کرده و برای سرکوب و ... و به قول خودشان دفاع از ولایت به خیابان می روند.اما هنگامی که می خواهند قرارداد و فیش حقوقی شان را امضا کنند، عدد بیشتری می نویسند تا پول بیشتری به مرکز داده شود.

پی نوشت:همه جور بسیجی دیده بودیم، جز هکر بسیجی.پیشنهاد می شود در اسرع وقت سازمان بسیج هکرها تشکیل شود.