سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/19
11:9 صبح

حالا حکایت تندروهاست!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این نفس راحتی که برخی تندروها می کشند، اتفاقا اول بدبختی شان است.حالا که رهبران معترضین در حصر هستند و نیروهای رده دومشان در زندان و رییس خبرگان هم عوض شده، دیگه ترفندهایی مثل «یه لیست تو جیب ام دارم» و «یه عده نمی ذارند» و «اتاق فکر تشکیل دادند» و ... نمی تواند برای گمراه کردن دسته ای از عوام جوابگو باشد.

برای همین می خواهند نزاع را بکشند به درون اصول گرایان.امیدوارم که این حضرات عاقل باشند و دم به تله ندهند.بگذارند حالا که همه چیز دست اینها افتاده تخت گازشان را بروند.اگر به سر منزل مقصود رسیدند؛ ما که بخیل نیستیم.اگر هم انداختند توی دره؛ اگر چه ممکن است همه آسیب ببینند، ولی به جمع شدن بساط تندروها می ارزد.