سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/17
11:24 صبح

توصیه های عجیب امام به رهبر و خبرگان

بدست روح اله ریاضی در دسته

اکنون شما - اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهى!- مسوولیتى را قبول فرمودید که در رأس همه مسوولیت‌هاست و آغاز به کارى کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنج کشیده و شهید داده و داغ دیده، گرو آن است. تاریخ و نسل‏هاى آینده، درباره شما قضاوت خواهند کرد و اولیاى بزرگ خدا، ناظر آرا و اعمال شما مى‏باشند، (و‌الله من ورائهم محیط و رقیب) . کوچک‌ترین سهل انگارى و مسامحه و کوچک‌ترین اِعمال نظرهاى شخصى و خداى نخواسته تبعیت از هواهاى نفسانى - که ممکن است این عمل شریف الهى را به انحراف کشاند - بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد. اگر اسلام عزیز و جمهورى اسلامى نوپا، به انحراف کشیده شود و سیلى بخورد و به شکست منتهى شود، خداى نخواسته، اسلام، براى قرن‏ها، به طاق نسیان سپرده مى‏شود و به جاى آن، اسلام شاهنشاهى و مُلوکى جایگزین آن خواهد شد.....

لازم است به رهبر محترم آتیه یا شوراى رهبرى، تذکرى برادرانه و مخلصانه بدهم. رهبر و رهبرى، در ادیان آسمانى و اسلام بزرگ، چیزى نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداى نخواسته به غرور و بزرگ اندیشى خود وادارد. آن، همان است که مولاى ما على ابن ابى طالب(ع) درباره آن گوشزد فرموده است.

اساسا، انبیاى خدا – صلوات?الله و سلامه علیهم - مبعوث شدند براى خدمت به بندگان خدا، خدمت‏هاى معنوى و ارشادى و اخراج بشر از ظلمات به نور و خدمت به مظلومان و ستم‏دیدگان و اقامه عدل فردى و اجتماعى. شما که خود را پیروان اصحاب وحى و اولیاى عظیم الشأن مى‏دانید و بحمد‌الله هستید، خود را جز خدمتگزار به ملت‌هاى ستمدیده، ندانید!و باید بدانید که تبهکاران و جنایت?پیشگان، بیش از هر کس، چشم طمع به شما دوخته‏اند و با اشخاص منحرف نفوذى در بیوت شما، با چهره‌هاى صد درصد اسلامى و انقلابى، ممکن است خداى نخواسته، فاجعه به بار آورند و با یک عمل انحرافى، نظام را به انحراف کشانند و با دست شما، به اسلام و جمهورى اسلامى سیلى زنند.

الله‌الله در انتخاب اصحاب خود!

الله‌الله در تعجیلِ تصمیم‌گیرى، خصوصا در امور مهمه!

باید بدانید و مى‏دانید که انسان، از اشتباه و خطا مأمون نیست. به مجرد احراز اشتباه و خطا، از آن برگردید و اقرار به خطا کنید که آن، کمال انسانى است و توجیه و پافشارى در امر خطا، نقص و از شیطان است.

در امور مهمه، با کارشناسان مشورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید!...

کاملش را اینجا ببینید.