سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/11/27
3:46 عصر

فیلمی که روی پرده خیابان رفت

بدست روح اله ریاضی در دسته

چه طعمی دارد وقتی از فیلم کمال تبریزی بیرون می آیی و همان نیروهای ویژه و مسلح را می بینی که برای ارعاب مردم چهار گوشه میدان انقلاب را قرق کرده اند و چپ چپ نگاه ات می کنند.به راستی کی قرار است «امیر پنداشته»ها از پنداشته های غلطشان دست بردارند و کمی به «افکار» خودشان مراجعه کنند؟

این همه بگیر و ببند آیا مشکلی را حل کرد؟شما که با آمدن به تعبیر خودتان 400 نفر در خیابان این همه آشفته می شوید،نمی دانید که با برخوردهای غلط تان چه 400 نفرهایی را به مخالف و معاند بودن سوق می دهید؟

دلمان لک زده برای کمی تدبیر! برای نگاهی از زاویه دید مردم و در سطح خودشان؛همان گونه که حاتمی کیا در گزارش یک جشن اش درخواست کرد.

باور کنید هنرمند و نخبه و مردم عادی کوچه و بازار هم برخوردهای تان را می بینند و شاید روزی بیاید که پاسخ شان به شما فیلم ساختن و هشدار دادن نباشد.