سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/11/26
10:44 صبح

من معترضم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

من معترضم! و با کمال تاسف برای برادر رادان و دیگر مسئولین ،منافق و عامل انگلیس و آمریکا نیستم.البته اگر بعدا بهم نچسبانند.

با راهپیمایی دیروز هم موافق نبودم و برای همین هم اصلا پی گیری اش نکردم،می خواستم برم سینما که برنامه اش را تغییر دادند و توصیه کردند نروم.نه به خاطر اینکه ممکن بود گیر معترضین بیافتم بلکه به خاطر اینکه پر باتوم و لگد دوستان ولایی و ارزشی به بدنمان گیر نکند و احیانا با انگ منافق و ... چند صباحی ندامت زده نشویم!

فقط از دست دو طرف شاکی ام که چرا مواضع شان را دقیق مشخص نمی کنند.به خصوص معترضین که با حرکت انقلابی می خواهند اصلاح کنند.اگر راهپیمایی و امثالهم برای بعد از انتخابات مزایایی داشت ، الان از دید من نابرخوردار از سیاست و بازی اش، همان مزیت ها را هم ندارد که هیچ، این همه آدم را گرفتار بلیه برادران ارزشی(در ظاهر) می کند.اگر هم می خواهید تغییر عمده بدهید که دیگر درخواست مجوز نمی خواهد، مردم مصر را ببینید!