سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/2/19
2:16 عصر

چرا انتخابات؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

از روزی که من در این وبلاگ و ...با اعلام نظرم آقای میرحسین موسوی را کاندیدای اصلح انتخابات معرفی کردم بسیاری از دوستان بر من خرده گرفتند که چرا؟

به عقل برخی از دوستان خرده گیر اعتماد دارم و اگرچه برخی دلایلشان را از قبل می دانستم ولی با تکیه بر نظر عقلا ،حمایت این گونه از کاندیدایی خاص را فعلا متوقف می کنم.

ولی حرف های بسیار مانده که به وقتش عنوان خواهم کرد.