سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

89/10/22
9:25 صبح

تعبد اطلاعاتی

بدست روح اله ریاضی در دسته

آنچه طی این روزها در مورد دستگیری ضاربین دکتر علیمحمدی گفته می شود یک مشت حرفهای کلی و بدون سند و مدرک است.

مثل اینکه در فضای اطلاعاتی و امنیتی ما هم به مانند بسیاری از فضاها ، رغبتی به ارائه دلیل و اقناع مخاطب وجود ندارد و همه می خواهند با زدن برچسب دین و مذهب و ... در مورد اخبارشان هم مردم را به تعبد وادار کنند .