سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/9/28
1:49 عصر

مصلح ضد غرور(1): ابزارهای شناخت حکومت غیر اسلامی

بدست روح اله ریاضی در دسته

از نظر عقلی کاملا بدیهی است که هر حکومتی ، حاکمی از جنس خودش می خواهد.دلیل قیام و حرکت امام حسین(ع) هم این بود که یزید و اعمال و رفتارش را از جنس حکومت اسلامی نمی دانست.برای همین قصد ایشان براندازی حکومت یزید بود.

حکومت ها برای تشکیل و بقای خودشان از اهرم هایی استفاده می کنند.حکومت شیطانی دارای سه اهرم «تهدید» ، «تطمیع» و «تحمیق» است در حالی که حکومت الهی اصلا و ابدا از این ابزارها استفاده نمی کند و سیر حرکت امام حسین (ع) به خوبی گویای این است.

این سه اهرم یک ویژگی مشترک دارند و آن اینکه باعث غرور مردم می شوند.غرور به معنای فریبی است که از بی خبری و جهل نشات می گیرد.

تطمیع یعنی به طمع انداختن افراد با پول و ریاست

تهدید به معنای ترساندن مردم از جانشان و

تحمیق به معنای سواستفاده از جهل مردم نسبت به دین و استفاده از باورهای مذهبی آنها برای به دنیا رسیدن خود

برای همین در صورتی که حکومتی از این سه اهرم استفاده کند باید بر اسلامی و الهی بودن آن شک برد چرا که نمی توان از اهرم های شیطانی برای هدف الهی سود جست.*

* برگفته از مباحث آیت الله مجتبی تهرانی در محرم امسال

آدرس سایت ایشان: http://mojtaba-tehrani.ir