سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/9/18
12:42 عصر

نقد مرجعیت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

تا بدان جا که فهم ناقص من از دین جواب می دهد، در حوزه نقد و پرسشگری و نصیحت، تفاوت چندانی بین یک انسان عادی با مرجع تقلید و حتی ائمه مسلمین نیست.برای همین هم بابی در کتب احادیث به نام نصیجت ائمه مسلمین وجود دارد.

اما آنچه در سایت الف از یک طرف و توسط یک روحانی آن طرف آبی از سوی دیگر در مورد سخنان اخیر آیت الله العظمی وحید خراسانی ، درج شد را نقد نمی دانم.و برای همین با چنین رویکردهایی مخالف هستم.

اینکه نظر یک مرجع تقلید در مورد یک اتفاق را نپذیریم و با آن به دلایلی مخالف باشیم و در نقدمان به آن بپردازیم ، یک بحث است و اینکه بخواهیم تعیین تکلیف کنیم که چرا در فلان مورد ،مثل این مورد اظهار نظر نکردی ، بحثی دیگر.

حتی نباید در مورد یک انسان عادی هم این گونه مغالطه وار به نقد نشست، چه برسد به نظز شرعی یک کارشناس امور دینی در مورد مسئله ای در همان دسته.

اما سوال اصلی ام از دو طرف ماجرا این است که ایا آنان در مورد مراجعی که مدام به مدح و ثنایشان می پردازند هم این گونه به تعیین تکلیف می پردازند و یا در آن مواقع اوج بصیرتشان می شود تبعیت محض!