سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/19
3:8 عصر

تاثیرگذارترین صحنه!

بدست روح اله ریاضی در دسته

تاثیرگذارترین صحنه سریال مختارنامه تا بدین جا،آن سکانسی بود که مسلم ابن عقیل در تردید و دودلی حمله به ابن زیاد بود و در نهایت بر خلاف قرار قبلی که با هانی گذاشته بود ،‌از ترور یکی از پست ترین افراد طول تاریخ که به دروغ به عیادت هانی امده بود،‌اجتناب کرد.

با نگاهی به تاریخ روزهای منتهی به حادثه کربلا ،متوجه خواهیم شد که نقش ابن زیاد در تغییر نظر کوفیان و شهادت فاجعه گونه امام (ع) بی بدیل است و چه بسا در صورت به درک واصل شدن او ،‌در مراحل اولیه کوفیان با امام همراه شده و می توانستند حتی یزید را سرنگون سازند.

برای همین برای نسل امروز این سوال باقی است که ایا این حرکت جناب مسلم آنگونه که در این سریال تصویر شد،‌تحسین برانگیز و نشان از فتوت و جوانمردی علی گونه او داشت،‌یا اقدامی است که موجبات حادثه کربلا و بقای کوتاه مدت بنی امیه و طولانی بنی عباس را فراهم آورد؟

یعنی در صورت احتمال پیروزی برای امام،‌ایا نمی شد از این انحرافات و کج روی ها که تا بدین جای تاریخ ادامه پیدا کرده ،جلوگیری کرد؟

واقعا نتیجه گیری در مورد درست یا غلط بودن برخورد جناب مسلم بسیار سخت است.به خصوص انکه امروزه در ایران اسلامی و توسط شیعیان منتسب به راه علوی ،‌جملاتی به گوش می رسد  و بر مبنای آنها عمل می شود که در زمان جناب مسلم احیانا این گونه ادا می شد که:«حفظ امام معصوم از اوجب واجبات است!»