سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/18
10:40 عصر

گوی ویژه به فردوسی پور

بدست روح اله ریاضی در دسته

«آزادی بیان حق طبیعی هر شهروندی است»

شنیدن این جمله از رسانه میلی، الحق و الانصاف یک گوی طلایی ویژه داشت.

حتی اگر در برنامه نود و در مورد ممنوع المصاحبه شدن علی دایی باشد و بعدش عادل فردوسی پور ادامه دهد :« می توانند حتی برای 10 جلسه دایی را محروم کنند ولی ممنوع المصاحبه کردن با حق ازادی بیان در تضاد است»