سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/3
10:0 عصر

تاسف بارترین حکم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

اگر چه در مورد احکام صادر شده برای بسیاری از متهمان انتخاباتی ،‌افکار عمومی قانع نشده است،‌که لابد نباید هم بشود.اما حکمی که برای خانم بنی یعقوب صادر شده نشان دهنده عمق انحرافی است که در اصول قضایی ما ممکن است رخ دهد.
محرومیت سی ساله از روزنامه نگاری، تاسف بارترین حکم محکمه اسلامی است.چه آنکه مگر می شود کسی را از نوشتن منع کرد!
که خدایش فرمود: ن والقلم