سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/2
4:41 عصر

برای سلامتی رسایی صلوات!

بدست روح اله ریاضی در دسته

«در فتنه سال 88 خیلی ها اشتباه کردند و از این جمع، بسیاری هم بعد از مدتی اشتباه خود را تصحیح کردند اما حرکت عظیم «بسیج» با حفظ پرچم بصیرت، مسیر را اشتباه نکرد و توانست در صراط حق بماند. »
برای سلامتی حاج اقا رسایی ،کوچک زاده، ضرغامی و دیگر دوستان صاحب بصیرت ،صلوات!