سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

89/6/30
12:53 صبح

هدف هدفمندی

بدست روح اله ریاضی در دسته

امروز یکی از نمایندگان مجلس مردم را به تحمل سختی هدفمندی یارانه ها دعوت کرده اند.توقع بسیار زیادی است چون تا به امروز متاسفانه آن چنان که باید علت این کار و چرایی انتخاب این روش برای مردم باز نشده است.

مردم تا زمانی که به درستی از مفید به شخص بودن این روش اطمینان پیدا نکنند بعید است که در برابرش کوتاه بیایند.

البته تلاش هایی می شود که با امنیتی کردن فضا اجازه عکس العمل طبیعی را ندهند و در نطفه خفه اش کنند.جمعی را هم می خواهند با پول دادن و حس توجه و ترحم بخرند!

ای کاش به جای این تیزهوشی ها، با مردم خودمان صادق باشیم و به جای زدن سوزن های متوالی به انها، اولین سوزن را به خودمان بزنیم.