سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/29
12:2 عصر

مقایسه دونوع فکر!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این دو جمله را باهم مقایسه کنید.شاید نتیجه هر دو یکی باشد اما تفاوت بسیاری دارند.

جمله اول:«برخی از علمای اسلام نیز معتقدند که «کوروش» همان ذوالقرنین است ولی اگر ذوالقرنین باشد با کوروشی که شما معرفی می کنید همخوانی ندارد و اساسا با روش و منش شما مغایرت دارد ولی اگر کوروش، ذوالقرنین نباشد، پادشاهی نظیر آغامحمدخان و سایر پادشاهان ستمگر است که جشن گرفتن برای او اهانت به مردم مظلوم خواهد بود» +

جمله دوم: کوروش و برخی شاهان دیگر مثل شاه‌ عباس در راس زمانی خود خدماتی داشته و نقاط منفی هم داشتند؛ اما مقصود شما از این برجستگی‌ها چیست؟ +

جمله اول فارغ از گوینده اش تفکری صفر و صدی را نمایش می دهد و کوروش را یاذوالقرنین می داند و یا پادشاهی ظالم و ستمگر ،اما در تفکر دوم ضمن پذیرش اقدامات مثبت او ،از علت بزرگنمایی ها می پرسد.

اگر ما بتوانیم لحن ادبیات مورد پذیرش جامعه را به سمت جمله دوم ببریم ،کار بسیار بزرگی انجام داده ایم.