سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

89/6/27
1:54 عصر

قطعا مجلس در راس امور نیست!

بدست روح اله ریاضی در دسته

این طبیعی است که در کشور ما مجلس در راس امور نیست.نمایندگان ابتدا از فیلتر شورای نگهبانی رد می شوند که دبیرش پیشنهاد می دهد نمره ریاضی یک دانشجو را به خاطر بدحجابی F دهند، تا تادیب شود.این مجلس حتی نمی تواند قانونی تصویب کند که نمایندگان فیلتر شده و 5 درصدی اش به ان روی خوش نشان دادند.چون ممکن است جلوی درش عربده کشی شود و کار به جایی برسد که فردا قانون قبلی را لغو کند.
این مجلس نمی تواند به قانونی که تصویب کرده جامه عمل بپوشاند ،‌نمی تواند مطابق قانون به وزیری که از دید او صلاحیت ندارد رای ندهد،‌نمی تواند بر اساس قانون اساسی از رییس جمهور سوال کند، ‌نمی تواند در مورد یک تعطیلی تصمیم بگیرد و...
کار این مجلس فقط بیانیه دادن است.تقدیر و تشکر از سخنان گهربار و اقدام شجاعانه و سمبولیک.
کاری که سازمان تبلیغات هم می تواند از عهده اش بر بیاید و پیشنهاد می کنم برای صرفه جویی ،مجلس را به زیر مجموعه این سازمان تقلیل دهند.
ساختمان سفید هرم گونه اش را هم به سازمان میراث فرهنگی بدهند تا مردم به عنوان موزه سری به آن بزنند و فراموش نکنند گذشته تاریخی شان را ،که زمانی در کشور ما مجلس در راس امور بود.
بعدنوشت:البته با اینکه حرف راستی گفته شده ولی به نیت گوینده اش چندان خوش بین نیستم و یحتمل می خواهد دوباره حواس ها را به جایی پرت کند. پس این یادداشت را تنها در همین ظرف بنگرید و مراقب حواستان باشید.