سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/16
7:33 عصر

ثواب گفتار

بدست روح اله ریاضی در دسته

آخر ابوحمزه یه دعایی امام سجاد می کند:«واجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعائی رضاک»
بعضی وقت ها از خودم می پرسم که چقدر مجالس و گفتار ما درست است .حالا برسد به اینکه پاداشی هم داشته باشد و برای رضای او باشد.