سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

89/6/3
11:2 صبح

روزه خوار! بخشیده شد

بدست روح اله ریاضی در دسته

باشگاه فرهنگی،‌ارزشی استیل آذین ،علی کریمی را که به جرم روزه خواری اخراج کرده بود،‌بخشید!
چی بگم؟