سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/2
11:28 صبح

تیشه به ریشه آموزش عالی

بدست روح اله ریاضی در دسته

بعد از دکتر سهراب پور ،‌نوبت به پروفسور ثباتی رسید،‌تا توسط وزیر علوم ؛بخوانید رییس ستاد انتخاباتی که مورد سوال ترین انتخابات را برگزار کرد،‌برکنار شود.
کسانی که حتی توسط دولت اصلاحات هم برکنار نشدند.من البته نمی خواهم بگویم که این عزیزان باید مادام العمر بر این مسند قرار بگیرند،‌اما شما فقط نگاهی به سوابق این بزرگواران و گزینه های جانشین آنها بیاندازید، تا معنای تیشه به ریشه را بهتر درک کنید.
امیوارم ایشان به خاطر کمی التزام عملی شان به آنچه قبلا کامران دانشجو گفته بود، ‌برکنار نشده باشد.