سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

89/6/2
11:23 صبح

رد صلاحیت شجریان برای حضور در قلب مردم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

 ضرب المثلی به این مضمون داریم که هر وقت حرفی بسیار پرت باشد به آن می گوییم:«حرف صد من یه غاز!»
معاونت سیمای سازمان فخیمه و عریض و طویل صدا و سیمای میلی در مورد عدم پخش ربنای استاد شجریان گفته:«شجریان به دلیل مواضع ضدانقلابی که گرفته است و مواضع بدی که در رابطه با
مردم خودش گرفته است؛ دیگر صلاحیت کافی برای حضور در قلب مردم را ندارد.
او؛ خودش چهره خود را مخدوش کرده است.ما امیدوارم که همچنان که فرصت باقی باشد تا ایشان بازگردند تا نظام هم دست
لطف خود را برسر ایشان بکشد.»
ایشان تا به آنجا که من می دانم جانباز جنگ هستند و ریش و تعهدی ان شاا... دارند،‌اما نمی دانم آیا گواهینامه ،‌سند منگوله دار و چیزی از این قبیل از طرف مردم گرفته اند که صلاحیت افراد برای حضور در قلب مردم را تعیین می کنند؟