سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/11/27
9:46 صبح

پرت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از دروس نسبتا مهم رشته مان را داده بودند به یک استاد پرت!

بچه ها رفتند پیش رییس دانشکده .او هم خیلی عاقلانه! جواب داده بود که من باید به فکر استادم هم باشم.حالا این تفکر چقدر بین مدیران ما رواج دارد ،بماند.مثال دم دستی اش جشنواره فیلم امسال است که بعضی فیلمهایش را به زور می شد فیلم نامید.حتما می خواستند به فکر کارگردان و سایر عوامل پرت فیلم هم باشند.