سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/5/19
9:0 عصر

بازگشت نوری زاد

بدست روح اله ریاضی در دسته

محمد نوری زاد برگشته و دوباره دارد به همان سبک گذشته می نویسد که امیدوارم خدایش رحم کند.
از قدیم گفته اند که شنیدن کی بود مانند دیدن.حکم یک خانومی که خیلی نمی شناسمش و نمی خواهم شناختش در قضاوتم تاثیر بگذارد را گذاشته در سایتش و تیتر زده:«وقتی عبید زاکانی بر مسند قضاوت می نشیند»
شاید مثل گذشته ادبیات نوری زاد را نپسندم اما واقعا نمی دانم در برابر این حکم چه بگویم؟
اولش می گویم ای کاش جعلی و دروغ باشد و تکذیبش کنند.
بعد می گم امیدوارم حداقل مبنای حقوقی داشته باشد.
کم کم اش من اشتباه کرده باشم و واقعا مستدل و عادلانه و علوی محور باشد.
اصلا چه می دانم؟ خودتان بخونید .من که هر چی سعی می کنم نمی توانم هضم اش کنم.
حکم یکی از متهمان روز عاشورا