سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/2/28
12:21 عصر

کبراهای جمهوری اسلامی؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

کتابی را دارم مطالعه می کنم به نام «ایستاده در باد» که بعدها از آن خواهم گفت.نویسنده محترم این کتاب در توضیح منافقان و با توجه به آیات قرآن مدعی است که منافقان کسانی هستند که کبراهایشان را بر اساس دین نچیده اند.
مثل اینکه فراموش کردم اصل حرفش را بزنم.
ایشان بر اساس نگاهی فلسفی معتقد است که هر عملی که ما انجام می دهیم از دو وجه صغرا و کبرا تشکیل شده است.از نظر ایشان صغرای هر عملی ظاهر آن است و کبرا نیت و هدف ما از انجام آن عمل.
فرض کنید کسی که سر کار می رود صغرای عملش که سر کار رفتن است می تواند کبراهای متفاوتی داشته باشد؛امرار معاش،‌ کسب پول برای تفریح، برای خریدن خانه و زندگی بهتر، تشکیل زندگی،‌کسب رضایت خدا،‌استقلال و....
اتفاقاتی که به خصوص در این چند روز اخیر رخ داده  ،‌به موازات گذشته این سوال را در ذهن پرسش گران بسیاری به وجود آورده که کبراهای نظام جمهوری اسلامی چیست؟
از بیانیه هسته ای و آزادی خانم ریس بگیرید تا اعدام های اخیر.
می خواهم در یادداشت های بعدی به این موضوع بپردازم که آیا می توان در مورد کبراهای نظامی که در آن زندگی می کنیم به نتیجه واحد و یا متکی بر اصول و مبناهایی برسیم ،‌یا نه؟
برای اینکه دایره دوستانی که در این بحث شرکت می کنند را هم وسیع تر بگیرم، می خواهم صرفا به موضوع سیاست خارجی بپردازم که امروزه در ضمن مطرح شدن دوباره ، از حساسیت کمتری هم برخوردار است.
فعلا دوستان اگر نظری در مورد این کبراهای نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اگر نظری دارند بفرمایند.البته توجه داشته باشید که برای اثبات کبراهایی که مطرح می کنید نیازمند صغراها و مصادیق هستیم.