سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/2/28
10:5 صبح

قصه که نمی گویی؟

بدست روح اله ریاضی در دسته

دادستان تهران در مورد آزادی خانم جاسوس! مصاحبه بلند بالایی کرده و کلی موارد را کنار هم چیده.
به نظرم ایشان به دلیل طبعی که در وجودشان نهفته ،می توانند در کنار شغل شریف دادستانی، دستی هم در ادبیات برده و به داستان نویسی مشغول شوند.طبع خوبی دارند!
به طور نمونه به این قسمت عرایضشان توجه کنید:
«محکوم علیه به حکم اعتراضی نکرد و حکم را پذیرا شد. چون اگر اعتراض می‎کرد
باید منتظر می‎ماند تا حکمش قطعی شود. جزای نقدی را پرداخت کرد و دادگاه به
لحاظ صدور حکم و اجرای مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراین او تبرئه نشده و طبق قوانین ایران محکومیت یافته و با اجازه
دادگاه از کشور خارج شده است