سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/2/27
4:14 عصر

خطبه!

بدست روح اله ریاضی در دسته

شاید یکی از درخشان ترین یادگارهای حضرت زهرا(س) خطبه معروف ایشان در مسجد باشد.خطبه ای که متاسفانه با تفسیرهای یک بعدی و مغرضانه ای هم همراه بوده و آن چنان که باید در سطح جامعه پخش نشده.
می توانید خطبه و شرحی بر آن را در اینجا ببینید.البته به دنبال شرحی روان تر هم می گردم.
امروز سالگرد رحلت اقای بهجت هم هست.شاید بهترین چیزی که هنوز به ذهنم می رسد را سال گذشته گفته باشم.