سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/2/23
12:38 عصر

توهمات دوطرفه!

بدست روح اله ریاضی در دسته

از نظر من متاسفانه تفاوت چندانی هم نمی کند.دو طرف ماجرای بعد از انتخابات سال گذشته دارای توهم خود اکثریت مطلق بینی شده اند.
حالا یک طرف بیشتر و یک طرف کمتر.
به طور مثال رییس دولت که به دانشگاه می رود ،‌رسانه های وابسته آن چنان می نویسند که گویی 10نفر در کل مخالف حضور او بوده اند.
از آن طرف هم باید پذیرفت که در مناطق محروم که تحت سیطره کمیته امداد و روحانیت وابسته به حکومت است ،‌قطعا رییس دولت محبوبیت بیشتری دارد.
اما همه می خواهند به دروغ خود را حایز بیشترین محبوبیت و طرف مقابل را در حضیض ذلت و بی کسی نشان دهند.گاهی هم به جابجایی اتوبوسی روی می آورند!
خدا همه را به راه راست هدایت کند!