سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/8/16
1:42 عصر

نارنگی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

نارنگی های سبز متالیک را چپانده داخل نایلون.درش را هم گره زده تا جیکشان در نیاید.

بالای سرشان هم زده: نارنگی شیرین!