سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

89/1/24
1:47 عصر

چه می خواستیم، چه شد

بدست روح اله ریاضی در دسته

هرفردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت ،‌اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد -خودبه خود- از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.
(صحیفه امام.جلد 5.صفحه 409  )
در مورد دیگر خصوصیات زمامدار مسلمین به اینجا مراجعه کنید.