سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

89/1/11
8:55 عصر

جمهوری اسلامی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از اقوام، یکی از شعارهایی که خیلی مربوط به فردا می شود را با همان آهنگی که مردم آن زمان می خواندند، برایمان می خواند.
شعار عجیبی است و مخصوص این روزها.
نمی دانم به چه دلیل در این سالهای بزرگ شدن ما از این شعار خبری نبود.
بگذریم!
اگر سیلابش را بگذارید در کلمه آخر یک جورهایی شبیه آهنگ آن می شود.
شعار هم این است:
«جمهوری اسلامی، آری         حکومت خودکامه، هرگز»