سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

88/12/17
11:22 صبح

تفاوت عاقل و جاهل

بدست روح اله ریاضی در دسته

از جاهل انتقاد مکن، که دشمنت می دارد، و از عاقل انتقاد کن، که دوستت می دارد .
(امام علی علیه السلام)