سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/12/16
7:35 عصر

دشمن واقعی

بدست روح اله ریاضی در دسته

ما دشمن را ملاقات کرده ایم ، او خود ماست.
(والت کلی)