سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/11/1
10:29 صبح

جریان سوم!

بدست روح اله ریاضی در دسته

اگر چه بیش از یک دهه از به سر زبان افتادن اصطلاح «جریان سوم» در بین برخی سیاسیون می گذرد ،‌باید پذیرفت که مدعیان قرار گیری در این جریان،‌هرگز نتوانستند در عرصه عمل این «جریان سوم» بودن خودشان را نشان دهند و این اصطلاح در حد نظریه و فرضیه باقی ماند.
البته قطعا نمی توان تعریف اثباتی برای «جریان سوم» بیان کرد و قطعا طرفداران این جریان هم در بسیاری از مولفه ها اتفاق نظر ندارند، اما در حوزه نفی و اینکه برخی مدعی اند که به هیچ دو جریان رایج سیاسی تعلق ندارند و در جستجوی راه سوم و میانه و متعادل تری هستند  ، می شود جریان سومی ها را یافت.
دکتر محسن رضایی در انتخابات اخیر خود را جدای از دو قطب رایج انتخابات معرفی کرد و در جایی اظهار داشت که به دنبال توازن در تاکید بر روی مردم و نظام هست.اما در عرصه عمل و راه پیگیری بر اعتراضات نسبت به نتایج اعلام شده ،‌در حالی که به طور قاطع بر تقلب و کم شماری رای های خود تاکید می کرد ،‌به یک باره حتی پذیرفت که آرایش زیاد هم بوده؛ یعنی تاکید بر نظام را بر ادعاهایی چون کوتاه نیامدن از رای مردمی که به او رای داده بودند ترجیح داد.
امشب بنا بر گفته ها، مناظره دکتر رضایی و دکتر ولایتی در برنامه «رو به فردا» خواهد بود و باید دید آیا عمر«جریان سوم» در عرصه حرف و سخن و نظریه به پایان رسیده و یا هنوز طرفداران و مدعیان آن ، مشغول دست و پایی محکوم به فنا خواهند بود.