سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

88/10/25
12:21 صبح

مناظره های رو به احساس و بی فایده

بدست روح اله ریاضی در دسته

به نظر می رسد یکی از مهمترین ویژگی های یک مناظره داشتن موضوع و مجری متناسب و کارکشته با آن باشد.
آن چیزی که در این دو مناظره اخیر که سعی شده بود طرفین مباحث انتخابات را در مقابل هم نشانده و از مباحثه و نقد آن دو مردم بیننده به نتیجه ای برسند برداشت می شود این است که قرار نیست در این مناظره ها موضوعی خاص دقیقا شکافته شود و موارد قوت و ضعف نظرات طرفین شناخته و نظری جامع به دست بیاید که راهگشا باشد.
بلکه قرار است طرفین صرفا بر ادعاهای خود تاکید کنند و یک طرف به طور مثال کیهان تصویری شود و یک طرف مدافع مجلس ششم.غالبا هم گفته ها بر روی هوا باشد و یکی بگوید بند فلان ،‌بهمان بود و دیگری هم رد کند و تک و پاتکی بی نتیجه را دنبال کنیم.
اما به نظر می رسد اگر هدف از این مناظره ها آن چه گفتم باشد، نیازمند اولا حضور افراد صاحب نظر و کارکشته در آن موضوع،‌دوم مشخص بودن موضوع برای هر دو طرف به گونه ای که با مدارک و اطلاعات کامل در آن حضور بیابند، سوم آگاهی و آپدیت بودن مجری در آن موضوع ،‌چهارم بحثی چالشی و منطقی و به دور از احساس و ... به منظور دست یابی به نتیجه ای که به درد امروز و فردای جامعه مان بخورد.
که برنامه نود برخی از این فاکتورها را داراست و لذا مناظره های ناب تری را تدارک می بیند.